WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Artykuły w pismach naukowych: Różnice pomiędzy wersjami

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(ed)
(ed)
Linia 318: Linia 318:
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Langkammer H.
|Langkammer H., Pielgrzym Jezus i jego pierwsi naśladowcy, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 22-31.
+
|Pielgrzym Jezus i jego pierwsi naśladowcy  
|
+
|„Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”  
|
+
|4 (100) 1997
|
+
|s. 22-31
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Lisowska A., Wieszaczewska A.
|Lisowska A., Wieszaczewska A., Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych, „Turystyka Kulturowa” 3/2017 s. 74-95.
+
|Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych  
|
+
|„Turystyka Kulturowa”
|
+
|3/2017
|
+
|s. 74-95
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Longosz S.
|Longosz S., Ksenodochium — hospicjum wczesnochrześcijańskie, „Vox Patrum” 16 (1996) z. 30-31, s. 275-336.
+
|Ksenodochium — hospicjum wczesnochrześcijańskie  
|
+
|„Vox Patrum”  
|
+
|16 (1996) z. 30-31
|
+
|s. 275-336
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Matysiak B.
|Łuczak M., Religijność zaangażowana jako enklawa w procesie sekularyzacji na przykładzie pielgrzymowania, w: Górny Śląsk na przełomie wieków. Nadzieje i niepokoje, świadkowie wiary, red. J. Górecki, H. Olszar, WT UŚ, Katowice 2002, s. 207-220.
+
|Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych
|
+
|„Studia Warmińskie”
|
+
|T. 41/42 (2004/2005)
|
+
|s. 193-204
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Mikołajczak M.
|Łysiak W., Peregrinatio religiosa: fundament pielgrzymowania w średniowieczu, w: Niematerialne dziedzictwo kulturowe : zakresy, identyfikacja, zagrożenia, red. J. Adamowski, K. Smyk, UMCS i Narodowy Instytut Dziedzictwa, Lublin-Warszawa 2015, s. 170-178.
+
|Judaistyczno-ewangeliczna tradycja o pielgrzymowaniu do Jerozolimy i świątyni
|
+
|„Scriptura Sacra” 
|
+
|R. 7 (2003)
|
+
|s. 81-107
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Mikos v. Rohrscheidt A.
|Matysiak B., Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych, „Studia Warmińskie” T. 41/42 (2004/2005), s. 193-204.  
+
|Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej
|
+
|„Turystyka Kulturowa”
|
+
|5/2013
|
+
|s. 86 101.
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Miotk A.
|Mikołajczak M., Judaistyczno-ewangeliczna tradycja o pielgrzymowaniu do Jerozolimy i świątyni, „Scriptura Sacra” R. 7 (2003), s. 81-107.
+
|«Peregrinatio pro Christi amore» we wczesnym średniowieczu
|
+
|„Studia Warmińskie” 
|
+
|T. 39 (2002)
|
+
|s. 161-168.  
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Mruk W.
|Mikos v. Rohrscheidt A., Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej, „Turystyka Kulturowa” 5/2013, s. 86 101.
+
|Status prawny pielgrzymów
|
+
|„Peregrinus Cracoviensis” 
|
+
|4 (1996)
|
+
|s. 115-123
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Myszor W.
|Miotk A., «Peregrinatio pro Christi amore» we wczesnym średniowieczu, „Studia Warmińskie” T. 39 (2002), s. 161-168.
+
|Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele 
|
+
|„Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne”
|
+
|T. 16 (1983)
|
+
|s. 87-97
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Nadolski B.
|Mruk W., Status prawny pielgrzymów, „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996), s. 115-123.
+
|«Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz... (Hbr 13,13a)» Z teologii pielgrzymowania
|
+
|„Liturgia Sacra” 
|
+
|2/1999
|
+
|s. 317-322
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Narecki Z.
|Myszor W., Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele, „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 16 (1983), s. 87-97.
+
|Wokół pielgrzymkowo - sanktuaryjnej ewangelizacji parafii
|
+
|„Pedagogika Katolicka” 
|
+
|1/2014
|
+
|s. 51-64
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Nawrocki S.
|Nadolski B., «Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz... (Hbr 13,13a)» Z teologii pielgrzymowania, „Liturgia Sacra” 2/1999, s. 317-322.
+
|Teologia pielgrzymek
|
+
|„Homo Dei” 
|
+
|3 (99) 1960
|
+
|s. 401-408
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Niedźwiedź A.
|Narecki Z., Wokół pielgrzymkowo - sanktuaryjnej ewangelizacji parafii, „Pedagogika Katolicka” 1/2014, s. 51-64.
+
|Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania   
|
+
|„Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”
|
+
|R. LXXI (2017) nr 1-2 (316-317)
|
+
|s. 191-204
 
|
 
|
 
|-
 
|-
 
|
 
|
|Nawrocki S., Teologia pielgrzymek, „Homo Dei” 3 (99) 1960, s. 401-408.
+
|Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy
|
+
|„Turystyka Kulturowa” 
|
+
|12/2009
|
+
|s. 4-20
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Orzechowska-Kowalska K.
|Niedźwiedź A., Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania, „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa”, R. LXXI (2017) nr 1-2 (316-317), s. 191-204.  
+
|Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba
|
+
|„Ochrona Zabytków” 
|
+
|3-4/2012
|
+
|s. 89-105
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Orzechowska-Kowalska K.
|Orzechowska-Kowalska K., Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy, „Turystyka Kulturowa” 12/2009, s. 4-20.
+
|Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela
|
+
|„Turystyka Kulturowa”
|
+
|4/2013
|
+
|s. 36-55
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ostrowski M.
|Orzechowska-Kowalska K., Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba, „Ochrona Zabytków” 3-4/2012, s. 89-105.
+
|Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania   
|
+
|„Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne”
|
+
|T. 4 (2003)
|
+
|s. 231-244
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ostrowski M.
|Orzechowska-Kowalska K., Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela, „Turystyka Kulturowa” 4/2013, s. 36-55.
+
|Pielgrzymowanie czy turystyka religijna 
|
+
|„Przegląd Kalwaryjski” 
|
+
|8/2003
|
+
|s. 157-166
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ostrowski M.
|Ostrowski M., Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania, „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” T. 4 (2003), s. 231-244.
+
|Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych 
|
+
|„Roczniki Teologiczne (KUL)”
|
+
|t. LXII (2015) z. 6
|
+
|s. 83-95
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ożóg M.
|Ostrowski M., Pielgrzymowanie czy turystyka religijna, „Przegląd Kalwaryjski” 8/2003, s. 157-166.
+
|O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej
|
+
|„Ethos” 
|
+
|R. 23, nr 4 /2010 (92)
|
+
|s. 327-331
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ożóg M.
|Ostrowski M., Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych, „Roczniki Teologiczne (KUL)” t. LXII (2015) z. 6, s. 83-95.
+
|Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima  
|
+
|„Vox Patrum”  
|
+
|32 (2012) z. 57
|
+
|s. 453-468
|
 
|-
 
|
 
|Ożóg M., O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej, „Ethos” R. 23, nr 4 /2010 (92), s. 327-331.  
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|Ożóg M., Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima, „Vox Patrum” 32 (2012) z. 57, s. 453-468.
 
|
 
|
 
|
 
|
 
|-
 
|
 
|Pach J., Troska o przyszłość pielgrzymowania, „Peregrinus Cracoviensis” 6 (1998), s. 11 16.
 
|
 
|
 
|
 
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Pach J.
|Paczkowski M., „Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania, „Vox Patrum” 26 (2006) z. 49, s. 511-530.
+
|Troska o przyszłość pielgrzymowania
|
+
|„Peregrinus Cracoviensis” 
|
+
|6 (1998)
|
+
|s. 11 16
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Paczkowski M.
|Paczkowski M., „Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu, „Teologia i człowiek” 7-8 (2006), s. 185-207.
+
|„Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania 
|
+
|„Vox Patrum” 
|
+
|26 (2006) z. 49
|
+
|s. 511-530
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Paczkowski M.
|Pawlik J., Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej, „Nasza Przeszłość” t. 44 (1975), s. 159-184.
+
|„Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu 
|
+
|„Teologia i człowiek”
|
+
|7-8 (2006)
|
+
|s. 185-207
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Pawlik J.
|Pawłowska-Blahaczek B., Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek), „Vox Patrum” 28 (2008) z. 52/2, s. 843-854.
+
|Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej
|
+
|„Nasza Przeszłość” 
|
+
|t. 44 (1975)
|
+
|s. 159-184
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Pawłowska-Blahaczek B.
|Piwowarczyk R., Pielgrzymka i sanktuarium w sensie historycznym i teologiczno-biblijnym, „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996), s. 205 – 210.
+
|Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek)  
|
+
|„Vox Patrum” 
|
+
|28 (2008) z. 52/2
|
+
|s. 843-854
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Piwowarczyk R.
|Polok B., Pierwsze chrześcijańskie sanktuaria w Ziemi Świętej (Konstantyn W. - IV wiek), „Scriptura Sacra” 13 - 14 (2009-2010), s. 95 - 121.
+
|Pielgrzymka i sanktuarium w sensie historycznym i teologiczno-biblijnym
|
+
|„Peregrinus Cracoviensis” 
|
+
|4 (1996)
|
+
|s. 205 – 210
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Polok B.
|Poniży B., Pierwsze sanktuaria Izraela, w: Życie religijne w Biblii, red. G. Witaszek, RW KUL, Lublin 1999, s. 9-36.
+
|Pierwsze chrześcijańskie sanktuaria w Ziemi Świętej (Konstantyn W. - IV wiek) 
|
+
|„Scriptura Sacra” 
|
+
|13 - 14 (2009-2010)
|
+
|s. 95 - 121
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Prüfer P.
|Prüfer P., Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło, „Społeczeństwo i Rodzina” 24 (2010) nr 3, s. 19-33.
+
|Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło  
|
+
|„Społeczeństwo i Rodzina”
|
+
|24 (2010) nr 3
|
+
|s. 19-33
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Prusowski W.
|Prusowski W., Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej, „Peregrinus Cracoviensis” z. 17 (2006), s. 149 - 159.
+
|Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej
|
+
|„Peregrinus Cracoviensis”  
|
+
|z. 17 (2006)
|
+
|s. 149 - 159
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ravasi G.
|Ravasi G., Abraham i Boży lud pielgrzymi, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 13-21.
+
|Abraham i Boży lud pielgrzymi
|
+
|„Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny”
|
+
|4 (100) 1997
|
+
|s. 13-21
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Robak M.
|Robak M., Chrześcijaństwo w marszu, „Christianitas” nr 3/4 (2000), s. 149-156.
+
|Chrześcijaństwo w marszu  
|
+
|„Christianitas”  
|
+
|nr 3/4 (2000)
|
+
|s. 149-156
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Robek E.
|Robek E., Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka, „Ateneum Kapłańskie” T. 144, z. 3 (577) r. 2005, s. 467-487.
+
|Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka
|
+
|„Ateneum Kapłańskie”  
|
+
|T. 144, z. 3 (577) r. 2005
|
+
|s. 467-487
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Rojewski A.
|Rojewski A., Pielgrzymka i metanoia. Refleksje teologiczno-duszpasterskie, „Studia Płockie” T. 13 (1985), s. 17-23.
+
|Pielgrzymka i metanoia. Refleksje teologiczno-duszpasterskie
|
+
|„Studia Płockie”  
|
+
|T. 13 (1985)
|
+
|s. 17-23
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Rudniański J.
|Rudniański J., Pielgrzymka, „W Drodze” nr 8 (300) 1998, s. 5-9.
+
|Pielgrzymka
|
+
|„W Drodze”  
|
+
|nr 8 (300) 1998
|
+
|s. 5-9
 
|
 
|
 
|-
 
|-
|
+
|Ryś G.
|Ryś G., Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja, „Peregrinus Cracoviensis” 18 (2007), s. 5-11.
+
|Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja  
|
+
|„Peregrinus Cracoviensis”  
|
+
|18 (2007)
|
+
|s. 5-11
 
|
 
|
 
|-
 
|-

Wersja z 22:35, 12 cze 2020

Artykuły traktujące o św. Jakubie, Camino de Santiago i pielgrzymowaniu, opublikowane w czasopismach naukowych.

autor tytuł czasopismo numer strony w sieci
Ablewicz J. Pielgrzymka jako znak święty „Tarnowskie Studia Teologiczne” T. 9 (1983) s. 13-24
Abramek R. J. Teologiczne podstawy i sens pastoralny pielgrzymki jako formy kultu na przykładzie Pieszej Pielgrzymki Warszawskiej „Częstochowskie Studia Teologiczne” t. 9-10 (1981-82) s. 171-223
Adamczyk D. Turystyka a ostateczny cel życia człowieka „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 3 (153) 2006 s. 132-135
Bakalarz J. Kościół wobec ludzi wędrujących „Collectanea Theologica” 50/1 (1980) s. 177-181
Baniak J. Pielgrzymka religijna „Przegląd Religioznawczy” 2004, nr 1 s. 39-46
Baraniecka K. „Communitas” a intencje pątników - typy uczestnictwa w pielgrzymce. Wielki odpust kalwaryjski Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kalwarii Pacławskiej „Etnografia Polska” T. 52 (2008) z. 1/2 s. 137-154
Baraniecka-Olszewska K. O wielkim odpuście w Kalwarii Pacławskiej ponownie. Refleksja nad antropologią pielgrzymek „Etnografia Polska” t. LX (2016) z. 1-2 s. 27-42
Bremer J. Camino de Santiago - droga świętych legend „Folia Turistica” 27 (2012) s. 93-108
Bremer J. Przyczyny późnośredniowiecznego schyłku pielgrzymowania na przykładzie Santiago de Compostela „Folia Turistica” 24 (2011) s. 163-178
Brzegowy T. Izrael pielgrzymujący „Tarnowskie Studia Teologiczne” t. 9 (1983) s. 37-51
Bulas R. Chrześcijańskie itineraria do miejsc świętych od II do VIII wieku „Vox Patrum” 32 (2012) z. 57 s. 77-91
Datko A. Człowiek w przestrzeni symbolicznej. Struktura oraz sakralne i społeczne funkcje pielgrzymek na przykładzie pątnictwa do Wejherowa i Swarzewa „Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001) s. 117-140
Dec I. Człowiek jako pielgrzym. O pielgrzymowaniu w aspekcie filozoficzno-teologicznym na tle pielgrzymowania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku „Peregrinus Cracoviensis” 7 (1999) s. 61-72
Dorywalska B. Szlakiem Ecclesia Cluniacensis „Peregrinus Cracoviensis” 17 (2006) s. 207 215
Duda T., Doburzyński D. Religious tourism vs. sacred space experience. Conflict or complementary interaction? „International Journal of Religious Tourism and Pilgrimage” Vol. 7: Iss. 5, Article 2 patrz tu
Fułat T. J. Funkcja sanktuariów w Kościele - aspekt teologiczno-prawny „Przegląd Kalwaryjski” 7 (2002) s. 321-343
Galbraith M. , On the Road to Czestochowa: Rhetoric and Experience on a Polish Pilgrimage “Anthropological Quarterly” Vol. 73 nr 2 (Apr., 2000) s. 61-73
Goliszek P. Katechetyczne funkcje pielgrzymki maturzystów „Roczniki Pastoralno-Katechetyczne” 2012 4 (59) s. 207-225
Gomez-Geraud M-C. Odnowa pielgrzymowania w dobie kontrreformacji: wkład jezuitów „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 68-76
Góźdź K. Pielgrzymowanie Kościoła w papieskim posługiwaniu wędrownego misjonarza „Ethos” 16 (2003) nr 3/4 s. 124-140
Hamarneh B. Początki pielgrzymek do Rzymu "ad limina apostolorum" „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 41-50
Hervieu-Léger D. Od "praktykującego parafianina" do "pielgrzyma". Katolicyzm wobec wyzwań religijności "pielgrzyma" „Przegląd Powszechny” 12/2001 (964) s. 356-364
Iwaszkiewicz P. Pielgrzym z Burdigali i jego opis podrózy z Burdigali do Jerozolimy : wstęp i przekład „Meander” 46 (1991) s. 63 - 75
Iwaszkiewicz P. Wczesnochrześcijańskie opisy podróży do Ziemi Świętej „Meander” 45 (1990) z. 1 s. 13-19
Jackowski A., Sołjan I., Mróz F. Geografia pielgrzymek Jana Pawła II „Peregrinus Cracoviensis” 20 (2009) s.19-45
Jackowski A., Sołjan I. Pielgrzymki jako przejaw solidarności międzyludzkiej „Peregrinus Cracoviensis” z. 18 (2007) s. 13-27
Jackowski A., Sołjan I. Środowisko przyrodnicze a sacrum „Peregrinus Cracoviensis” z. 12 (2001) s. 29 - 49
Jankiewicz E. Rekolekcje w drodze „Aspekty. Katolickie pismo gorzowskie” 9(50)1990 s. 6.
Jankowski S. «Do kraju tego…» : pielgrzymowanie do Ziemi Świętej jako praktyka religijna „Paedagogia Christiana” 2009 t. 1, s. 63-78
Jastrzębowska E. Pielgrzymie dewocjonalia „Mówią wieki” 36 (1993), nr 10 s.13-15
Jusiak R. Pielgrzymka jako element życia religijnego w Polsce „Chrześcijanin w świecie” R. 12 (1980) z. 91-92 (7-8/1980) s. 50-67
Kalinowski J. Spotkania duszpasterskie po pielgrzymce „Homo Dei” 2 (200) 1986 s. 128 132
Kania W. Pielgrzymki w czasach Ojców Kościoła „Tarnowskie Studia Teologiczne” 9 (1983) s. 52-59
Kaszowski L. Chrześcijańskie spojrzenie na środowisko geograficzne jako przestrzeń pielgrzymowania „Peregrinus Cracoviensis” z. 4 (1996) s. 75 - 90
Kazimierczak M. Duchowy wymiar podróżowania, czyli o spirytualizmie w turystyce „Folia Turistica” 27 (2012) s. 5-20
Konwent Cz. Duszpasterstwo pielgrzymkowe „Homo Dei” 1 (282) 2007 s. 130-136
Kotecki D. Kościół jako wspólnota pielgrzymująca w Apokalipsie św. Jana „Teologia i człowiek” 7/8 (2006) s. 133-154
Kowalski M. Pielgrzymka - droga do domu JHWH (Ps 84, 6-8) „Kieleckie Studia Teologiczne” T. 1 cz. 1 (2002) s. 126-141
Kozicka D. Podróżny horyzont rozumienia „Teksty Drugie” 1-2 (2006) s. 270-285
Kozyra J. Pielgrzymki w Biblii „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” t. 21 (1988) s. 5 18
Krätzl H. Pielgrzymka odkryta na nowo „Ateneum Kapłańskie” t. 111 z. (476) VII-VIII 1988 s.113-124
Królik M. (opr.) Wspomnienia pielgrzymów z Warszawy na Jasną Górę „Studia Claromontana” 28 (2010) s. 365-538
Kryczka M. Wirtualne pielgrzymowanie jako efekt stosowania nowych technologii w promocji. Przypadek Światowego Centrum Kultu Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach „Folia Turistica” 39 (2016) s. 293-316
Krzyżak L. Pielgrzymki w dokumentach i liturgii Kościoła „Teologia i człowiek” 28 (2014) 4 s. 117-134
Langkammer H. Pielgrzym Jezus i jego pierwsi naśladowcy „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 22-31
Lisowska A., Wieszaczewska A. Santiago de Compostela jako ważna destynacja turystyki pielgrzymkowej - obraz pielgrzymowania w narracjach blogów podróżniczych „Turystyka Kulturowa” 3/2017 s. 74-95
Longosz S. Ksenodochium — hospicjum wczesnochrześcijańskie „Vox Patrum” 16 (1996) z. 30-31 s. 275-336
Matysiak B. Historiozbawczy charakter izraelskich świąt pielgrzymkowych „Studia Warmińskie” T. 41/42 (2004/2005) s. 193-204
Mikołajczak M. Judaistyczno-ewangeliczna tradycja o pielgrzymowaniu do Jerozolimy i świątyni „Scriptura Sacra” R. 7 (2003) s. 81-107
Mikos v. Rohrscheidt A. Religia jako przedmiot poznawczych zainteresowań turysty. Analiza fenomenu i oferty kulturowej turystyki religijnej „Turystyka Kulturowa” 5/2013 s. 86 101.
Miotk A. «Peregrinatio pro Christi amore» we wczesnym średniowieczu „Studia Warmińskie” T. 39 (2002) s. 161-168.
Mruk W. Status prawny pielgrzymów „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996) s. 115-123
Myszor W. Ad limina Apostolorum. Podróże i pielgrzymki do Rzymu w starożytnym Kościele „Śląskie Studia Historyczno-Teologiczne” T. 16 (1983) s. 87-97
Nadolski B. «Również i my wyjdźmy do Niego poza obóz... (Hbr 13,13a)» Z teologii pielgrzymowania „Liturgia Sacra” 2/1999 s. 317-322
Narecki Z. Wokół pielgrzymkowo - sanktuaryjnej ewangelizacji parafii „Pedagogika Katolicka” 1/2014 s. 51-64
Nawrocki S. Teologia pielgrzymek „Homo Dei” 3 (99) 1960 s. 401-408
Niedźwiedź A. Migocząca mapa - w stronę antropologii pielgrzymowania „Konteksty: Polska Sztuka Ludowa” R. LXXI (2017) nr 1-2 (316-317) s. 191-204
Europejskie Szlaki Kulturowe Rady Europy „Turystyka Kulturowa” 12/2009 s. 4-20
Orzechowska-Kowalska K. Szlak kulturowy formą ochrony dziedzictwa przeszłości. Szlaki św. Jakuba „Ochrona Zabytków” 3-4/2012 s. 89-105
Orzechowska-Kowalska K. Współczesny pielgrzym na szlaku do Santiago de Compostela „Turystyka Kulturowa” 4/2013 s. 36-55
Ostrowski M. Chrystologiczne i eklezjologiczne aspekty pielgrzymowania „Bielsko-Żywieckie Studia Teologiczne” T. 4 (2003) s. 231-244
Ostrowski M. Pielgrzymowanie czy turystyka religijna „Przegląd Kalwaryjski” 8/2003 s. 157-166
Ostrowski M. Teologia sanktuariów – świętych miejsc pielgrzymkowych „Roczniki Teologiczne (KUL)” t. LXII (2015) z. 6 s. 83-95
Ożóg M. O Santiago de Compostela i kryzysie Kościoła - inaczej „Ethos” R. 23, nr 4 /2010 (92) s. 327-331
Ożóg M. Podróże mnichów i duchownych w świetle pism św. Hieronima „Vox Patrum” 32 (2012) z. 57 s. 453-468
Pach J. Troska o przyszłość pielgrzymowania „Peregrinus Cracoviensis” 6 (1998) s. 11 16
Paczkowski M. „Obcy” i „przybysze”. Od statusu cywilno-prawnego do eklezjologii wyobcowania „Vox Patrum” 26 (2006) z. 49 s. 511-530
Paczkowski M. „Wyobcowanie” i „wędrówka” w duchowości starożytnego monastycyzmu „Teologia i człowiek” 7-8 (2006) s. 185-207
Pawlik J. Miejsca pątnicze i ruch pielgrzymkowy w diecezji katowickiej „Nasza Przeszłość” t. 44 (1975) s. 159-184
Pawłowska-Blahaczek B. Kilka uwag o rzymskich "Itinerariach" (VII wiek) „Vox Patrum” 28 (2008) z. 52/2 s. 843-854
Piwowarczyk R. Pielgrzymka i sanktuarium w sensie historycznym i teologiczno-biblijnym „Peregrinus Cracoviensis” 4 (1996) s. 205 – 210
Polok B. Pierwsze chrześcijańskie sanktuaria w Ziemi Świętej (Konstantyn W. - IV wiek) „Scriptura Sacra” 13 - 14 (2009-2010) s. 95 - 121
Prüfer P. Piesza pielgrzymka jako fenomen społeczno-religijny i jej socjologiczno-teologiczne tło „Społeczeństwo i Rodzina” 24 (2010) nr 3 s. 19-33
Prusowski W. Współczesny ruch pątniczy do sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej „Peregrinus Cracoviensis” z. 17 (2006) s. 149 - 159
Ravasi G. Abraham i Boży lud pielgrzymi „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997 s. 13-21
Robak M. Chrześcijaństwo w marszu „Christianitas” nr 3/4 (2000) s. 149-156
Robek E. Duszpasterstwo pielgrzymkowe. Teoria i praktyka „Ateneum Kapłańskie” T. 144, z. 3 (577) r. 2005 s. 467-487
Rojewski A. Pielgrzymka i metanoia. Refleksje teologiczno-duszpasterskie „Studia Płockie” T. 13 (1985) s. 17-23
Rudniański J. Pielgrzymka „W Drodze” nr 8 (300) 1998 s. 5-9
Ryś G. Pielgrzymowanie: modlitwa, turystyka, edukacja „Peregrinus Cracoviensis” 18 (2007) s. 5-11
Seweryniak H., Geografia zbawienia, „Studia Płockie” T. 37 (2009), s. 91-106.
Sitek A., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w XXI wieku : refleksje pątnika, „Scriptura Sacra” 13/14 (2009/2010), s. 123-156.
Sobczyk A. J., Ruszyć w drogę... : jaki jest sens pielgrzymowania?, „Katecheta” R. 52 (2008) nr 6, s. 34-36.
Stanisławski Z., Archeologiczne znaleziska średniowiecznych plakiet pielgrzymich na Pomorzu Zachodnim, „Rocznik Skrzatuski” 2 (2014), s. 97-111.
Starowieyski M., Jakub Większy Apostoł (historia i legenda), „W drodze” 8 (228) 192, s. 68 76.
Starowieyski M., Legenda Św. Jakuba Większego Apostoła, „Warszawskie Studia Teologiczne” [T.] 8 (1995), s. 39-96.
Starowieyski M., Pielgrzymki do Ziemi Świętej w wiekach II - IV a Biblia, „Bobolanum” 4 (1993), s. 146-160.
Stefański J., Pielgrzymka wiary : biblijne spojrzenie na św. Józefa i Mędrców ze Wschodu, „Ateneum Kapłańskie” T. 162, z. 1 (629) r. 2014, s. 6-17.
Supruniuk A., Pielgrzymi i pielgrzymki w średniowiecznej Europie, „Eastern Review”, t. 5 (2001), s. 387-411.
Szymborski W., „Duchowa pomoc" w podróży? Inguldecje udzielane wiernym wspomagającym pielgrzymów i wędrowców na terenie średniowiecznej Polski, „Peregrinus Cracoviensis” 23 (2012), s. 17-30.
Tarasiuk T., Wpływ sanktuariów i pielgrzymek na religijność Polaków po II Soborze Watykańskim, „Roczniki Teologiczne Warszawsko-Praskie” 8 (2012), s. 243-271.
Tarkowska E., Czas podróży, włóczęgi, wędrówki, „Res Publica Nova” nr 7-8/1995, s. 12-14.
Tomaszewski T., Pielgrzymowanie w Biblii, „Rocznik Skrzatuski” T. 2 (2014), s. 11-18.
Tuniz D., «Sequela Christi» a pielgrzymka wewnętrzna w czasach nowożytnych, „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” nr 4 (100) 1997, s. 51-56.
Ukleja R., Ruch pielgrzymkowy szansą duszpasterską w dziele ewangelizacji w III tysiącleciu, „Seminare” 18 (2002), s. 109-120.
Van Calster S., W drodze… «do kraju, który ci ukażę» (Rdz 12,1), „Communio. Międzynarodowy Przegląd Teologiczny” 4 (100) 1997, s. 124 133.
Wejman H., Wartość kultu świętego Jakuba Starszego, „Colloquia Theologica Ottoniana” 1/2010, s. 7-18.
Werka M., Komercyjne przeobrażenia ośrodków pielgrzymkowych na świecie. Przykład Mekki i Fatimy, w: Kultura i turystyka. Sacrum i profanum, red. J. Latosińska, J. Mokras-Grabowska, Łódź 2016, s. 55-64.
Witkowska A., Kształtowanie się tradycji pątniczych w średniowiecznym Krakowie, „Kwartalnik Historyczny” R. 86 nr 4 (1979), s. 965-985.
Witkowska A., Peregrinatio ad loca sacra. Refleksja antropologiczno-socjologiczna, „Roczniki humanistyczne” t. XXVII (1979) z. 2, s. 5-14.
Witkowska A., Przemiany w ruchu pielgrzymkowym i w praktyce odpustów w Kościele zachodnim w XIV-XV w., „Znak” 205- 206 (1971), s. 892-900.
Witkowska A., Z zagadnień "peregrinatio religiosa" w średniowiecznej Europie, „Roczniki humanistyczne” (KUL) XXII (1974) z. 2, s. 33-46.
Wolnik F., Pielgrzymowanie do europejskich sanktuariów świętych w średniowieczu, „Studia Teologiczno-Historyczne Śląska Opolskiego” T. 27 (2007), s. 87-103.
Wyrozumska B., Z dziejów polskich pielgrzymek w średniowieczu, „Zeszyty Naukowe UJ. Prace Historyczne” z. 89 (1989), s. 79-88.
Zagórski D., Jakub Większy - apostoł : historia, legenda, kult świetego, „Studia Sandomierskie” T. 14, z. 2/4 (2007), s. 349-361.