WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Ankieta Agnieszki Laddach

Z WikiCamino
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ankieta przygotowana przez p. Agnieszkę Laddach.

1. Płeć: kobieta/mężczyzna
2. Wiek:

 • <18
 • 18-25
 • 26-35
 • 36-45
 • 46-55
 • >55

3. Obszar zamieszkania:

 • wieś
 • miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
 • miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców
 • miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

4. Wykształcenie:

 • w trakcie kształcenia podstawowego
 • podstawowe
 • gimnazjalne
 • zasadnicze zawodowe
 • średnie
 • wyższe

5. Wykonywany zawód:

 • uczeń
 • student
 • pracownik fizyczny
 • pracownik umysłowy
 • osoba bezrobotna
 • emeryt
 • inne

6. Określ swój stosunek do religii rzymsko-katolickiej:

 • wierzący praktykujący
 • wierzący niepraktykujący
 • wierzący praktykujący i poszukujący
 • wierzący poszukujący
 • niewierzący poszukujący
 • niewierzący
 • inny

7. Czy postać św. Jakuba Większego/Starszego jest Ci znana?: tak/nie
8. Czy znasz jakąś legendę związaną ze św. Jakubem Większym?: tak/nie a. [jeśli zaznaczono ,,tak"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Zgodnie z legendą św. Jakub Większy:

 • ukazał się podczas walki chrześcijan z Maurami
 • wstawił się za rybakami podczas burzy
 • uratował marynarzy z rąk piratów

9. Czy wiesz, czyim jest patronem?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Św. Jakub Większy jest patronem:

 • Hiszpanii i Portugalii
 • pielgrzymów
 • aptekarzy
 • rybaków, robotników, żebraków

10. Czy wiesz, jak św. Jakub Większy ukazany jest w sztuce: w jakich scenach, jakie ma atrybuty?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Św. Jakub Większy jest ukazywany w sztuce:

 • w scenie pielgrzymowania
 • w walce z Maurami
 • z laską pasterską
 • z muszlą
 • z sakwą
 • z księgą (atrybutem apostołów)
 • w kapeluszu i płaszczu pielgrzymim

11. Czy wiesz, co to jest Camino de Santiago?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Camino de Santiago to:

 • typ kapelusza dla pielgrzymów
 • miejscowość z sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • droga/szlak pielgrzymi św. Jakuba
 • potrawa, którą zgodnie z tradycją spożywają pielgrzymi.

12. Czy wiesz, co to jest Santiago de Compostela?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Santiago de Compostela to:

 • typ kapelusza dla pielgrzymów
 • miejscowość z sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • droga/szlak pielgrzymi św. Jakuba
 • potrawa, którą zgodnie z tradycją spożywają pielgrzymi

13. Czy wiesz skąd wzięła się nazwa Santiago de Compostela?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Nazwa Santiago de Compostela pochodzi od:

 • imienia św. Jakuba Większego, który założył to miasto
 • polskiego szlachcica żyjącego w XVII wieku, Jakuba Wejhera, który założył to miasto
 • łacińskiego określenia ,,campus stellae" oznaczającego pole gwiazd
 • nocy z deszczem gwiazd spadających na wzgórze, które okazało się grobowcem zawierającym przeniesione z Jerozolimy szczątki św. Jakuba Większego

14. Czy słyszałeś o szlakach św. Jakuba Większego?: tak/nie
15. Czy pielgrzymowałeś szlakiem/drogą św. Jakuba?: tak/nie/nie wiem czy trasa, którą pielgrzymowałem był szlakiem św. Jakuba
16. Czy wiesz, po co ludzie pielgrzymują tymi szlakami?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Ludzie pielgrzymują szlakami św. Jakuba, żeby:

 • pogłębić swoją wiedzę o św. Jakubie
 • pogłębić swoją relację z Panem Bogiem
 • zobaczyć sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • zwiedzić nowe miejsca
 • schudnąć
 • zdystansować się do swoich codziennych problemów

17. Czy wiesz, jaki jest sposób pielgrzymowania tymi szlakami?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Ludzie pielgrzymują tymi szlakami:

 • rowerami
 • konno
 • samochodami, busami, autobusami
 • pieszo

18. Czy kiedykolwiek natrafiłeś na oznakowania szlaku św. Jakuba Większego?: tak/nie/nie wiem, czy oznakowanie, na które trafiłem dotyczyło szlaku św. Jakuba Większego
19. Czy w Twoim województwie znajduje się minimum 1 kościół pod wezwaniem św. Jakuba Większego?: tak/nie/nie wiem