WikiCamino jest witryną na początkowym etapie rozwoju, ale o dużym potencjale. Chętnych do współpracy w jej tworzeniu zapraszamy do kontaktu pod adresem: jaburza@poczta.onet.pl. Buen camino!

Ankieta Agnieszki Laddach

Z WikiCamino
Wersja z dnia 16:38, 9 sie 2019 autorstwa PielgrzymDD (dyskusja | edycje) (+ wstęp i odpowiedzi)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Ankieta pod tytułem Ocena znajomości szlaku św. Jakuba autorstwa dr Agnieszki Laddach.
Ankieta adresowana jest do wszystkich osób chcących sprawdzić stan swojej wiedzy na temat św. Jakuba i jego kultu. Załączone materiały są szczególnie polecane nauczycielom oraz uczniom szkół podstawowych i ponadpodstawowych do wypełnienia w ramach szkolnych lekcji religii.
Uczestnictwo w ankiecie powinno wyglądać następująco:

 1. na lekcji katecheta poleca uczniom samodzielne wypełnienie ankiety;
 2. każdy uczeń indywidualnie lub w parach odpowiada na pytania i polecenia zawarte w ankiecie;
 3. katecheta analizuje z uczniami ankietę podając i omawiając prawidłowe odpowiedzi.

To samo zadanie proponuje się do przeprowadzenia w grupach wspólnot eklezjalnych, jak również podczas wycieczek, pielgrzymek, a także szkoleń i kursów z zakresu turystyki, wiedzy o kulturze oraz o religii w świecie współczesnym.


1. Płeć: kobieta/mężczyzna
2. Wiek:

 • <18
 • 18-25
 • 26-35
 • 36-45
 • 46-55
 • >55

3. Obszar zamieszkania:

 • wieś
 • miasto poniżej 50 tys. mieszkańców
 • miasto od 50 do 200 tys. mieszkańców
 • miasto powyżej 200 tys. mieszkańców

4. Wykształcenie:

 • w trakcie kształcenia podstawowego
 • podstawowe
 • gimnazjalne
 • zasadnicze zawodowe
 • średnie
 • wyższe

5. Wykonywany zawód:

 • uczeń
 • student
 • pracownik fizyczny
 • pracownik umysłowy
 • osoba bezrobotna
 • emeryt
 • inne

6. Określ swój stosunek do religii rzymsko-katolickiej:

 • wierzący praktykujący
 • wierzący niepraktykujący
 • wierzący praktykujący i poszukujący
 • wierzący poszukujący
 • niewierzący poszukujący
 • niewierzący
 • inny

7. Czy postać św. Jakuba Większego/Starszego jest Ci znana?: tak/nie
8. Czy znasz jakąś legendę związaną ze św. Jakubem Większym?: tak/nie a. [jeśli zaznaczono ,,tak"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Zgodnie z legendą św. Jakub Większy:

 • ukazał się podczas walki chrześcijan z Maurami
 • wstawił się za rybakami podczas burzy
 • uratował marynarzy z rąk piratów

9. Czy wiesz, czyim jest patronem?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Św. Jakub Większy jest patronem:

 • Hiszpanii i Portugalii
 • pielgrzymów
 • aptekarzy
 • rybaków, robotników, żebraków

10. Czy wiesz, jak św. Jakub Większy ukazany jest w sztuce: w jakich scenach, jakie ma atrybuty?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Św. Jakub Większy jest ukazywany w sztuce:

 • w scenie pielgrzymowania
 • w walce z Maurami
 • z laską pasterską
 • z muszlą
 • z sakwą
 • z księgą (atrybutem apostołów)
 • w kapeluszu i płaszczu pielgrzymim

11. Czy wiesz, co to jest Camino de Santiago?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Camino de Santiago to:

 • typ kapelusza dla pielgrzymów
 • miejscowość z sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • droga/szlak pielgrzymi św. Jakuba
 • potrawa, którą zgodnie z tradycją spożywają pielgrzymi.

12. Czy wiesz, co to jest Santiago de Compostela?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Santiago de Compostela to:

 • typ kapelusza dla pielgrzymów
 • miejscowość z sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • droga/szlak pielgrzymi św. Jakuba
 • potrawa, którą zgodnie z tradycją spożywają pielgrzymi

13. Czy wiesz skąd wzięła się nazwa Santiago de Compostela?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Nazwa Santiago de Compostela pochodzi od:

 • imienia św. Jakuba Większego, który założył to miasto
 • polskiego szlachcica żyjącego w XVII wieku, Jakuba Wejhera, który założył to miasto
 • łacińskiego określenia ,,campus stellae" oznaczającego pole gwiazd
 • nocy z deszczem gwiazd spadających na wzgórze, które okazało się grobowcem zawierającym przeniesione z Jerozolimy szczątki św. Jakuba Większego

14. Czy słyszałeś o szlakach św. Jakuba Większego?: tak/nie
15. Czy pielgrzymowałeś szlakiem/drogą św. Jakuba?: tak/nie/nie wiem czy trasa, którą pielgrzymowałem był szlakiem św. Jakuba
16. Czy wiesz, po co ludzie pielgrzymują tymi szlakami?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Ludzie pielgrzymują szlakami św. Jakuba, żeby:

 • pogłębić swoją wiedzę o św. Jakubie
 • pogłębić swoją relację z Panem Bogiem
 • zobaczyć sanktuarium św. Jakuba w Hiszpanii
 • zwiedzić nowe miejsca
 • schudnąć
 • zdystansować się do swoich codziennych problemów

17. Czy wiesz, jaki jest sposób pielgrzymowania tymi szlakami?: wiem/nie wiem a. [jeśli zaznaczono ,,wiem"] Zaznacz prawidłową odpowiedź. Prawidłowa może być 1 odpowiedź lub więcej. Ludzie pielgrzymują tymi szlakami:

 • rowerami
 • konno
 • samochodami, busami, autobusami
 • pieszo

18. Czy kiedykolwiek natrafiłeś na oznakowania szlaku św. Jakuba Większego?: tak/nie/nie wiem, czy oznakowanie, na które trafiłem dotyczyło szlaku św. Jakuba Większego
19. Czy w Twoim województwie znajduje się minimum 1 kościół pod wezwaniem św. Jakuba Większego?: tak/nie/nie wiem

Odpowiedzi